El lehet- e veszíteni a hátzsírt?

el lehet- e veszíteni a hátzsírt?

Nagyok a kísértések, és ez alól Pál apostol sem volt kivétel. Így ír erről az  1 Kor.

Az elbukásról

Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben el lehet- e veszíteni a hátzsírt? részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

Jó példa erre Saul, Izrael első királya, akinek története lehetőséget ad, hogy részletesen tanulmányozzuk a méltatlanná válás esetét.

Saul királyt Isten hívta el Sámuel által és fel is kente, sőt még a prófétákkal együtt is prófétált, de később a test megsanyargatásában vereséget szenvedett és Isten ezért elvetette őt.

Így szól a Seregek Ura: Megemlékeztem arról, amit cselekedett Amálek Izraellel, hogy útját állta néki mikor feljőve Egyiptomból.

  1. El lehet-e veszíteni az üdvösséget? :: Reformatus-presbiterianus
  2. A zsidóság történelme Teológia Bűn, bűnbocsánat Nemrég egy nézői kérdésre adott válasza szerint az ember elveszítheti az üdvösségét, ha lázadó magatartást folytat, elutasítja Istent, nem törődik azzal, hogy fenntartsa Vele a kapcsolatot miután újjászületett.

Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz néki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt; mind a gyermeket, mind a csecsemőt; mind az ökröt, mind a juhot; mind a tevét, mind a szamarat. És Agágot az Amálekiták királyát elfogta élve, a népet pedig mind kardélre hányta.

Saul és a nép azonban megkímélte Agágot és a juhokat, barmoknak és másodszülötteknek javát; a bárányokat és mindazt, ami jó volt, nem akarták azokat elpusztítani, hanem ami megvetett és értéktelen dolog volt, mindazt elpusztították. Akkor szólt az Úr Sámuelnek, mondván: Megbántam, hogy Sault királlyá tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg.

Sámuel pedig felháborodik és kiált az Úrhoz egész éjszaka. És korán felkel Sámuel, hogy találkozzon Saullal reggel; és hírül adják Sámuelnek, ezt mondván: Saul Kármelbe ment, és emlékoszlopot állított magának; azután megfordult, és tovább ment és lement Gilgálba.

El lehet-e veszíteni az üdvösséget?

Saul ismerte Isten akaratát, de nem a szerint cselekedett: — Isten kifejezett akarata ellenére nem hallgatott az Úrnak szavára; megkímélte Agágot és az állatok javát, mert a népnek akart tetszeni, — türelmetlen volt, nem győzte megvárni Sámuelt és bemutatta helyette az fogyás szívdobogás fáradtság más szolgálatába állt— emlékoszlopot állított magának a győzelem után, saját magának adva a dicsőséget, — Sámuel intése ellenére magyarázkodni kezdett, és nem akarta beismerni bűnét.

Tudjuk, bár Isten elvetette Sault mint királyt, és Dávid személyében jobbat, kedvesebbet választott magának, Saul még évekig király maradt, mint ma is sokan szolgálatban maradnak, annak ellenére, hogy Isten már elvetette őket. Saul király történetének üzenete számunkra Ugye sok mai problémára ráismerünk, miközben a történetet olvassuk? Amikor Isten megmutatja, hogy mit kellene tennünk, de nincs bátorságunk ahhoz, mert úgy gondoljuk, sokaknak nem fog tetszeni, megsértődnek, talán el is mennek a gyülekezetből.

Fel kell tennünk a kérdést önmagunknak: Hol állok most?

nagy has vekony vegtagok gyerekeknek

Mire hívott el Isten? A helyemen vagyok-e, vagy más helyét foglalom talán el? Vagy Isten már engem is elvetett, csak eddig még nem vettem észre?

Kereszténnyé válni a szó igazi értelmében azt jelenti, hogy az ember új felfogást kap — értelmet arra, hogy Istent szolgálja.

Talán nincs el lehet- e veszíteni a hátzsírt? bevallani és megbánni bűneimet, és csak magyarázkodok? Én milyen emlékoszlopot állítok magamnak?

Az üdvösséget el lehet veszíteni?

Miénk, netalán enyém a legjobb gyülekezet! Milyen módon reklámozzuk magunkat, a dicsőséget magunknak adva? Zászló, címer, induló, feliratos trikók, évfordulók megünneplése stb. Én vagyok a legjobb, a legeredményesebb pásztor, gyülekezetvezető! Én vagyok a legjobb dicsőítésvezető!

Elveszítheti-e üdvösségét egy keresztény?

Azén igehirdetésemet szereti a legtöbb ember! Én vagyok a legjobb szólóénekes, a legjobb zenész!

vb fogyás

Ismerősek ezek a kérdések, állítások? Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: Légy buzgóságos azért és térj meg. Mit tegyünk tehát?

fáradtság és fogyás időskorúaknál

Tudnánk mi is a börtönben, kalodába zárva Istent dicsőíteni, mint ahogyan Pál és Silás tette? Ki tudunk tartani minden megpróbáltatás ellenére Isten mellett, a gyülekezetünk és a testvérek mellett?

Tanítványok vagyunk egyáltalán a szó biblikus értelmében Isteni hatalommal felruházva, vagy csak gyülekezeti tagok? Kérjünk bölcsességet Istentől.

házi zsír veszít

Emlékezzünk rá, hogy Izrael felkent királyát, Sault, aki szolgálata elején maga is prófétált az elvetése után egy gonosz lélek szállta meg 1. Sámuel Az Istennek való ellenszegülése miatt Isten felkent királya, végül így végezte az életét.

Lehet, hogy érdekel