KisbériVárosiKönyvtár „hagyományt örökíteni és a jövőt szolgálni”


Kisbéri Városi Könyvtár
Kölcsönzés

A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a könyvtár állományának erre kijelölt részét. A kölcsönzési idő négy hét, amit kétszer meghosszabbíthatsz személyesen, telefonon vagy az online katalógus felületén az olvasói állapot menüjében.  A kölcsönzési határidő lejárta után felszólítást küldünk minden olvasónak, díjait a Díjszabások tartalmazzák. Az olvasó felelős a könyv épségéért. Ha megrongálja, vagy elveszíti, kártérítést kell fizetnie, ami a dokumentum állományban elfoglalt helyétől függően a mindenkori pótlási ár. Aki kártérítéssel tartozik a könyvtárnak, addig könyvet nem kölcsönözhet, amíg tartozását ki nem egyenlítette.