KisbériVárosiKönyvtár „hagyományt örökíteni és a jövőt szolgálni”


Kisbéri Városi Könyvtár
TÁMOP

A TIOP és a TÁMOP 3.2.4. kostrukció egymásra épül, a beszerzett eszközök biztosítják a másikban megvalósítandó szakmai tartalmak megvalósítását. Ez a pályázat is konzorciumban valósul meg, 2010 áprilisától, 2011 december 31-ig, Komárom, Ács, Almásfüzitő, Oroszlány, Nagyigmánd Könyvtáraival.

A pályázattal olyan szakmai programok megvalósítására nyílik lehetőség, amelyek a könyvtár hosszú távú stratégiájának megvalósításán túl, a Minősített könyvtári cím elnyeréséhez elengedhetetlenek.

A pályázatban megvalósuló programok:

  • könyvtárosok továbbképzésérehárom alkalommal nyílik lehetőség. Ezek a továbbképzések többek között alkalmat adnak arra, hogy a kollégák megismerkedjenek a könyvtári minőségbiztosítás folyamataival, kritériumaival, azok megvalósulásával a mindennapi munkájuk során.
  • Használó képzéstszervezünk a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján, munkanélkülieknek. Digitális kompetenciák fejlesztése, álláskereső technikák elsajátítása, önéletrajz írása szerepel a programban, aminek célja az esélyegyenlőség, az élethosszig tartó tanulás támogatása, segítés a munka világába való visszajutáshoz.
  • Nyári olvasótáboraz általános iskolások részére, amivel az a célunk, hogy a nyári szünet tartalmas eltöltése mellett, a könyvtári szolgáltatásokat és az olvasást népszerűsítsük. Az olvasmányélményeik feldolgozását kézműves tevékenységekkel segítjük elő.
  • A gyermekszínházak szervezése szintén az olvasmányélmények feldolgozásának egy másik módja.
  • Olvasáskultúrát népszerűsítő alkalmak az író-olvasó találkozók felnőtteknek illetve gyerekeknek egyaránt. A pályázat keretében 16 alkalommal nyílik erre lehetőség.
  • A pályázat által biztosított források lehetővé teszik, hogy az Általános Iskola és a Gimnázium Könyvtárainak állománya feldolgozásra kerüljön a közös elektronikus katalógusba. A Textlib integrált könyvtári rendszer bevezetésével, a pedagógusok és a diákok információs igényeinek kielégítését segítjük elő.
  • Interaktív könyvtári honlapkészítésére nyílt lehetőség. Küllemében az egyszerűségre, a tartalom fontosságára törekszünk. Egyszerű, jól átlátható menü rendszer biztosítása a célunk, és az, hogy a kezdőlapon a legfontosabb dolgok, mint a katalógus és a szolgáltatások leírásai, a legfontosabb könyvtári hírek ott legyenek. Külön linket tervezünk a térségi könyvtáraknak, a mozgókönyvtári ellátásnak.

A honlap elsődleges célja, hogy a nap 24 órájában hozzáférést biztosítson a különböző könyvtári szolgáltatásokhoz, alkalmazkodva a megváltozott használói igényekhez. Lehetőség nyílik irodalom keresésére az elektronikus katalógusban, a megtalált dokumentum előjegyzésére, a kölcsönzések meghosszabbítására. Ezt már a kistérség 16 településéből 15-ben is megtehetik, hiszen állományuk teljesen feldolgozott és az Interneten elérhetők.

A honlap többnyelvű (angol és német) lesz, a vakok és gyengén látók részére vakbarát felületet is biztosít, annak érdekében hogy teljesüljön a kitűzött célunk, hogy mindszélesebb hozzáférést biztosítsunk a használók számára.

A pályázat összege: 5.425.143 Ft

A két forrás olyan fejlesztések megvalósítását teszi  lehetővé, ami saját erőből elképzelhetetlen, arányait tekintve a Könyvtár egész évi dologi kiadásaival egyenlő. Fejlesztéseink megvalósításával, a szolgáltatások modernizálásával a legfontosabb célunk, hogy minél több ember vegye igénybe azokat, növekedjen a használók száma.