KisbériVárosiKönyvtár „hagyományt örökíteni és a jövőt szolgálni”


Kisbéri Városi Könyvtár
Használati szabályzat

Készült az 1997. évi CXL., a kulturális javak védelméről, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló III. rész II. fejezete alapján.

 

A könyvtár használati szabályzata

 

Bevezető:

A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati intézmény, ennek megfelelően szolgáltatásaival minden érdeklődőnek a rendelkezésére áll, úgy ahogy ezt a könyvtárak működését szabályozó jogszabályok előírják. A Könyvtár használat jelen szabályzat rögzíti, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat részét képezi.

 

A szolgáltatások az alábbi időpontokban vehetők igénybe:

 

 

Felnőtt részleg

Gyermekrészleg

Hétfő

zárva

zárva

Kedd

10-18

10-18

Szerda

14-18

14-18

Csütörtök

10-18

10-18

Péntek

10-18

10-18

Szombat

9-12

9-12

Vasárnap

zárva

zárva

 

Augusztus hónapban a könyvtár szabadságolás miatt zárva tart.

 

Általános szabályok:

 • A 30X20 cm-nél nagyobb táskát, csomagot, valamint esernyőt az olvasói térbe állományvédelmi okokból bevinni nem szabad. Az intézmény a behozott értékekért felelősséget nem vállal.
 • A könyvtár használója a közösségi magatartás normáit köteles betartani. Normaszegés esetén a könyvtár ügyeletes tájékoztatója a használatot – az adott szolgáltatási napon – megvonhatja. Tartós korlátozásra, ill. időszakos megvonásra csak az intézmény vezetője jogosult az eset kivizsgálása után, döntéséről írásban tájékoztatva a használót.
 • Az intézmény egész területén tilos a dohányzás, az alkohol,- drogfogyasztás, az olvasói terekben nem szabad étkezni, és másokat zavarva mobiltelefont használni.
 • A könyvtár területén hirdetéseket, közleményeket kitenni, terjeszteni csak az igazgató engedélyével lehet.
 • Saját dokumentumot abban az esetben vihet az olvasótérbe a látogató, ha azt érkezéskor és távozáskor is bemutatja.
 • A könyvtár minden látogatójától kéri és elvárja a könyvtárban elhelyezett értékek (dokumentumok, technikai eszközök) épségének megőrzését, szakszerű használatát.

 

A könyvtár használati szabályzata:

1. A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár nyilvános közkönyvtár, mindenki látogathatja és az alábbi alapszolgáltatások ingyenesen illetik meg                 

                        a.) könyvtárlátogatás

b.) folyóiratok és kézikönyvek helyben használata

c.) állományfeltáró eszközök használata

 1. információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználóknak az 5. pontban meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálja.

2. Az 1. pontban felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe.

2.1.  Kölcsönzés:

A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét a beiratkozott olvasónak kölcsönadja. A visszaélések elkerülése végett kérjük, hogy a könyvtárhasználó az olvasójegyét minden kölcsönzéskor mutassa meg. Lehetőség van olvasótermi könyvek kölcsönzésére is. Hétköznap a napi zárástól a következő nyitvatartási nap kezdetéig a zárva tartás idejére, illetve a hétvégi zárva tartás idejére.

2.2.  A kölcsönzés szabályai:

Az egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma: 6 db

Kölcsönzési határidő:

 • könyvek (mellékleteivel együtt), audio CD-k és hangoskönyvek esetében a kölcsönözhető állományból: 30 nap,
 • egyéb kölcsönözhető dokumentumok (CD, DVD, folyóirat – megőrzésre nem szánt, folyó évi számok esetén, a legfrissebb szám kivételével: 7 nap
 • A kölcsönzés határideje 4 hét. A kölcsönzési idő két alkalommal meghosszabbítható, abban az esetben, ha a könyvre nincs előjegyzés.
 • A kölcsönzési határidőktől a könyvtár indokolt esetben eltérhet.

2.3. Hosszabbítás:

30 napra kölcsönzött dokumentumok esetén 2 alkalommal (30 napra) lehet hosszabbítani, amennyiben a kölcsönzött dokumentumra nem keletkezett késedelmi tartozás, illetve nincs előjegyzés. Hosszabbítás kérhető személyesen, telefonon, illetve a könyvtár honlapján keresztül is intézhető

2.4. Térítés ellenében könyvtárközi kölcsönzést, irodalomkutatást vehet igénybe az alábbi díjtételezésekkel:

 1. könyvtárközi kölcsönzés alapdíja: a kölcsönadó könyvtárnak fizetett díj plusz postaköltség
 2. irodalomkutatás témakörönként 2000,-Ft – 10.000,-Ft-ig, időhatártól függően.

3. A kölcsönzési határidő lejárta után felszólítást küldünk minden olvasónak.

 •             A felszólítás díja: 200,-Ft
 •             Késedelmi díj: 5,-Ft/nap könyvenként

4. A könyvtár alábbi szolgáltatásait beiratkozás nélkül is, térítés ellenében vehetik igénybe a könyvtárlátogatók, könyvtárhasználók:

 1. nyomtatás
  - fekete-fehér 1 oldalas A/4 méretben: 40 Ft, fekete-fehér 2 oldalas A/4 méretben: 60 Ft, színes 1 oldalas A/4 méretben: 150 Ft, színes  2 oldalas A/4 méretben: 300 Ft.

- fekete-fehér 1 oldalas A/3 méretben: 60 Ft, fekete-fehér 2 oldalas A/3 méretben: 80 Ft, színes 1 oldalas A/3 méretben: 200 Ft, színes  2 oldalas A/3 méretben: 500 Ft)

 1. fénymásolás (nyomtatási díjakkal megegyező)
 2. Internet / számítógép használat 100,-Ft / félóra
 3. szkennelés 20,- Ft/oldal + 100,- Ft számítógép használati díj

5. A könyvtári tagság 1 naptári évre szól.

6. Tagsági díj 16 éves korig és 70 év felett, valamint pedagógus igazolvánnyal rendelkezőknek ingyenes. Diákoknak 500,-Ft, felnőtteknek 1000,-Ft.

 

7. A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell megadnia és igazolnia: név, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának, ill. útlevelének száma.  A könyvtár kéri az olvasók következő adatait is, ezek közlése önkéntes, a könyvtárhasználat feltételeit nem befolyásolja: foglalkozás és a munkahely nevét, címét, az olvasó e-mail címét, telefon elérhetőségét. A könyvtár az adatokat bizalmasan kezeli és harmadik félnek nem adja át!

A beiratkozáskor kért adatok kezelése:

A felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére, illetve könyvtári kutatási célokra használhatók fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, nem hozhatja nyilvánosságra. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a nyilvántartások vezetésével megbízottak férhessenek hozzá. Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős. Az olvasóról vezetett adatokat, amennyiben megszünteti tagságát, és nincs könyvtári tartozása, kérésére meg kell semmisíteni.

 

8. A könyvtárhasználó személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni.

 

9. Az olvasó felelős a könyv egészéért. Ha a könyvet megrongálja, vagy elveszti, kártérítést kell fizetnie. A térítési díj a dokumentum állományban elfoglalt helyétől függően a mindenkori pótlási ár.

10. Aki kártérítéssel tartozik a könyvtárnak, addig könyvet nem kaphat, amíg tartozását ki nem egyenlítette. A tartozás behajtásáról Kisbér Város Önkormányzata gondoskodik.

11. Reklamációk intézése: A látogatók, ha a könyvtár vagy a könyvtár valamelyik dolgozójának intézkedését sérelmezik, panaszukkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak személyesen, telefonon vagy e-mailben. Az írásos észrevételekre 8 napon belül adunk választ a megadott elérhetőségeken.

 

12. A könyvtár használati szabályzata 1999. január 1-én lépett hatályba.

Utolsó aktualizálásának időpontja: 2018. február 7.

 

 

Melléklet

A nyilvános számítógépek használatának szabályai

 

 1. Az olvasók a könyvtár nyilvános számítógépeit nyitva tartási időben önálló használatra vehetik igénybe, saját tudásukra és felelősségükre alapozva.
 2. A számítógép használatának alapideje 30 perc. Amennyiben a szolgáltatásra mások nem tartanak igényt, a használat 60 perc után is meghosszabbítható. 
 3. A számítógép használatának díja 200 forint/óra.  (Minden megkezdett félóra
  100 Ft.) Az igénybevétel kezdetét a könyvtáros írásban rögzíti egy cédulára, melyet átad a számítógép használójának. A használati díjat a kölcsönző pultnál kell fizetni, a cédulán feljegyzett időponttól kezdődően, melyet a könyvtáros leellenőriz.
 4. Az olvasó saját számítógépén akkumulátorról ingyenesen használhatja a városi wifi szolgáltatást.
 5. Saját hordozó (CD, pendrive, és telepítést nem igénylő eszközök) használata megengedett.
 6. A kijelölt részek nyomtatására is lehetőség van. A nyomtatás díja külön táblázatban megtekinthető! (Bizonytalanság esetén kérje a könyvtárosok segítségét, mert a véletlenül kinyomtatott oldalakért is fizetni kell!)
 7. Amennyiben fénymásolni, scannelni szeretne, minden esetben kérje a könyvtáros segítségét! A fénymásolás díja megegyezik a nyomtatási díjakkal. Scannelési díj: 20 forint/oldal + 100 forint számítógép használati díj (mentés)
 8. A gépekben (mind a számítógép, mind a fénymásoló gép) és a programokban okozott kárért a használó anyagi felelősséggel tartozik.
 9. A rendszerben észlelt hibát haladéktalanul jelezze a könyvtárosnak!
 10.  A számítógép beállításain és programokon módosítani tilos. A használat során a használó által végzett adatforgalmazásért, a gépre szándékosan vagy akaratlanul lementett fájlokért a könyvtár felelősséget nem vállal.
 11.  A gépek használata során kérjük, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt olvasást, tanulást a könyvtár látogatóinak!
 12.  A számítógépek használója közösségi magatartás normáit köteles betartani, normaszegés esetében az igazgató a használatot az adott szolgáltatási napon korlátozhatja. A számítógép használat jogának felfüggesztése az igazgató hatáskörébe tartozik.
 13.  Tilos a számítógép használata során
  • az alkohol,- és drogfogyasztás, az étkezés és a dohányzás
  • mások személyiségi jogainak megsértése
  • másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység végzése, ilyenek közzététele
  • szerzői jogok megsértése (fájlmegosztók használata, mp3, filmek, jogvédett anyagok letöltése)
  • szoftverek illegális terjesztése
  • tiltott haszonszerzésre, bűncselekményre irányuló tevékenységek végzése,
  • a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítésére irányuló tevékenység.
  • a hálózat és a gépek biztonságos működését zavaró, vagy veszélyeztető információk, programok (vírus) terjesztése
 14.  A könyvtár nem vállal felelősséget a használó esetleges jogszabálysértései miatt.
 15.  Ez a szabályozás a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzatának melléklete.

 

 

Kisbér, 2018. február 8.

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár